Reflectiemomenten van IT/Tech ondernemers

December is vaak de maand van reflectie. Er is meer tijd om stil te staan, na te denken en vooruit te kijken. Voor onze klanten, ondernemers die in de IT/Tech werkzaam zijn, was 2021 ongetwijfeld een bijzonder jaar net zoals voor vele anderen. Maar hoe gaat het nu met jou en jouw business en past dat nog bij datgene wat je eerder voor ogen had? We hebben enkele mogelijke reflectiemomenten eens opgeschreven. Denk jij hier ook over na?

Mijn bestaande businessmodel versus de nieuwe hybride wereld…

In de IT/Tech wordt ‘uren verkopen’ en het hebben van een succesvol product steeds belangrijker. Omdat klanten steeds meer op zoek zijn naar gespecialiseerde  IT consultants of adviseurs ligt het voor de hand om oplossingen voor specifieke doelgroepen (zogenaamde verticale oplossingen) te maken en hoe groter de markt hoe aantrekkelijker de gemaakte oplossing wordt. De minder zeker zijnde arbeidsintensieve consultancy uren bij klanten worden dan aangevuld met  een terugkerende bron van inkomsten met gestandaardiseerde producten. Steeds meer IT/Tech organisaties kiezen daarom voor een transitie naar een subscription model. Daarbij betalen klanten maandelijks via een abonnement een vaste prijs voor de toegang tot een product. Is er bij jou voldoende sprake van recurring revenue om toekomstbestendig te zijn en waarde op te bouwen?

Jonge mensen in de IT geven er de voorkeur aan om bij grotere bedrijven te werken, omdat dit hen ogenschijnlijk een beter carrièreperspectief biedt.

De aantrekkelijkheid van mij als werkgever…

Veel IT/Tech ondernemers die wij spreken geven aan dat zij een serieuze uitdaging hebben bij het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Vooral de kleinere technische bedrijven moeten steeds meer moeite doen om personeel te behouden. Jonge mensen in de IT geven er de voorkeur aan om bij grotere bedrijven te werken, omdat dit hen ogenschijnlijk een beter carrièreperspectief biedt. Oudere IT’ers die al jarenlang in het vak zitten blijven over (ik vind dit ongelukkig geformuleerd en het is ook niet waar), terwijl je om aantrekkelijk te zijn een mix moet hebben van zowel ervaring als jong talent. Natuurlijk kun je ook voor een deel met freelancers werken maar dit is ook niet altijd de ideale oplossing als je kijkt naar de lange termijn binding en betrokkenheid. En nu? moet je zelf gaan opschalen en groter worden om aantrekkelijker te zijn? (ik begrijp deze conclusie niet) De hamvraag is volgens mij; hoe trek ik jong personeel aan?

De balans tussen werk en privé blijft een uitdaging.

Mijn privé-werk balans…

Doe ik nog wel het juiste? Het antwoord op deze reflectievraag kan zeer verschillend zijn. Het kan bijvoorbeeld de constatering zijn dat je jouw persoonlijke doelen bereikt hebt, waardoor je met minder plezier aan het bedrijf bezig bent. Je doet bijvoorbeeld al 20 jaar hetzelfde en hebt het gevoel vastgeroest te zijn. Ook hebben wij in de praktijk met IT/Tech ondernemers gesproken die er in coronatijd achter kwamen dat zij veel te weinig tijd aan hun partner of kinderen besteed hebben. Is het nodig om andere keuzes te gaan maken en nieuwe doelen te kiezen? Wie weet…

De hele IT markt ontwikkelt zich razendsnel, met steeds meer toepassingen voor gebruikers. Jonge mensen betreden de IT markt en hebben een andere visie op samenwerken. Wezenlijk anders dan een aantal jaren geleden is dat er veel sneller succesvolle combinaties tussen IT bedrijven ontstaan. De techniek maakt het immers mogelijk, mits er API’s, connectoren of intelligente bouwblokken zijn. De trend is dat steeds meer IT/Tech bedrijven inzien dat business versnellen kan betekenen dat je gaat samenwerken met partijen die je in het verleden mogelijk als concurrent zag. Weet jij welke andere IT/Tech bedrijven jou een extra boost kunnen geven in 2022? (1+1 kan immers 3 betekenen)

Stof tot nadenken

Het einde van het jaar is er vaak tijd voor reflectie. Denk eens na over Recurring business in de vorm van subscription modellen. Geen problemen hebben om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Elke dag met plezier opstaan en meer aandacht voor wat of wie belangrijk is. Samen succesvolle combinaties bouwen vanuit moderne technologie en unieke oplossingen bieden. Het zijn allemaal redenen om eens vrijblijvend met elkaar in gesprek te gaan.

Je hebt er wellicht een ander IT/Tech bedrijf voor nodig of ben je zelf de versterkende partij voor een andere IT/Tech ondernemer binnen ons grote IT netwerk?

Zullen we eens doorpraten?

We zijn dagelijks actief in de wereld van IT. Naast dat we je uitstekend kunnen helpen bij de verkoop van je techbedrijf, delen we ook graag onze marktkennis met je. We kijken graag met je terug, maar zeker ook vooruit! Welke kansen liggen er voor jouw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact op