Jouw IT bedrijf verkopen? 3 redenen voor externe begeleiding

“Om jouw nieuwe droom te realiseren heb je een externe partij nodig voor advies en projectbegeleiding, maar vooral ook een onafhankelijke blik.” Dat schreven we in onze vorige blog, waarin we uitlegden wat we onder vertrouwen verstaan. Maar waarom is deze externe begeleiding nodig als je overweegt om jouw IT bedrijf te verkopen? Wij vonden drie belangrijke redenen.

Reden 1: Het realiseren van een topwaarde

De emotionele waarde is iets anders dan de marktwaarde. Trotse ondernemers, die jarenlang in hun bedrijf gewerkt hebben, kunnen zowel de waarde onder- als overschatten. De ‘markt’ hanteert een aantal spelregels om tot een reële marktwaarde te komen. Denk daarbij aan zaken als Intellectual Property (IP), maar ook of er terugkerende omzet is, bijvoorbeeld op het gebied van maandelijkse Managed Services- of andere beheerovereenkomsten. Onze uitdaging? Zorgen voor een topwaarde, dus het optimale uit een transactie halen.

Bij de waardebepaling is  het EBITDA-resultaat een vaak gehanteerde maatstaf. EBITDA is de afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de winst van een onderneming uit operationele activiteiten, net zoals de EBIT. Gezien de sterke opkomst van de Cloud en SaaS modellen zijn er voor bepaalde businesses ook waardebepalingen gebaseerd op een SaaS-Omzet multiple. Daarnaast en dit mag zeker niet vergeten worden, is er ook nog een waarde voor de balans waarmee het bedrijf geleverd wordt, de zogenaamde Net Debt positie. Dit kan oplopen tot wel 15% van de totale overnameprijs. Ook hier is professionele kennis en voorbereiding van groot belang om opbrengsten niet onnodig te laten wegvloeien.

Voor wie realiseren wij een topwaarde?

NexyZ richt zich op IT ondernemingen met een EBITDA van 1 tot 15 miljoen euro. Een andere doelgroep waar wij een topwaarde voor creëren zijn bedrijven met een minimale ARR (Annual Recurring Revenue) van 1 miljoen Euro en hoger. Daarbij gaan we veelal in gesprek met ondernemers die SaaS oplossingen aanbieden in B2B omgevingen.

Reden 2: Het vinden van de juiste koper en een optimale dealstructuur

Het vinden van dé ideale partij gaat niet vanzelf. Dit proces dient actief gemanaged te worden en kost tijd. Ook kan het tot teleurstellingen leiden als je dit voor de eerste keer doet. Kennis van hoe potentiële kopers denken en handelen is van groot belang om de juiste partij te vinden.

De kopende partij kan een strateeg zijn maar ook een financiële investeerder. De reden waarom jouw bedrijf gekocht wordt kan daarmee zeer bepalend zijn voor de waardering. Bij iemand die alleen met kapitaal deelgenoot wordt, is het niet ondenkbaar dat je een kleinaandelenbelang behoudt in de nieuwe organisatie. Verkopen hoeft niet per definitie stoppen te betekenen, want een nieuwe toekomst kan ook binnen de organisatie waarmee je samengaat gerealiseerd worden.

Een optimale dealstructuur vinden gaat bijvoorbeeld over de vraag of je 100% of 80% van jouw bedrijf wilt verkopen. Of in welke mate je een deel van de opbrengsten herinvesteert in de volgende fase en eventueel doorinvesteert in nieuwe over te nemen bedrijven (zogenaamde add on’s). In dergelijke situaties spreken we na deze verkoop over een buy-and-build strategie; samen een succesvol bedrijfuitbouwen, waarbij jouw bedrijf als basis dient. (Het platform of de hoeksteen).

Reden 3: Het behoud van continuïteit, motivatie en waarde

Het verkopen van een product of dienst is totaal iets anders dan het verkopen van je eigen bedrijf. In dit geval is het verstandig om er niet te veel ruchtbaarheid aan te geven, wat je normaal gesproken bij het verkopen van jouw oplossing wèl doet. Gesprekken vinden daarom veelal in het geheim plaats. Op het moment dat medewerkers weten dat een verkoop zich gaat aandienen, kan dit tot onrust leiden en zou de continuïteit van de onderneming gevaar kunnen lopen. Werknemers kunnen het ongewenste besluit nemen om de onderneming vroegtijdig te verlaten of minder gemotiveerd raken.

Belangrijk is dat tijdens het verkoopproces alle activiteiten gecontinueerd worden; de business moet doorgaan om een interessante partij te blijven voor kopende partijen, maar ook zal voldaan moeten worden aan betalingsverplichtingen. Door een externe adviseur in vertrouwen te nemen kun je zelf met energie en enthousiasme je dagelijkse werkzaamheden blijven uitvoeren en de waarde van jouw bedrijf behouden. Het verkopen van je bedrijf blijkt in de praktijk niet iets te zijn wat je er zelf even bij kunt doen.

Extern advies en begeleiding om dromen waar te maken

Herken je jezelf na het lezen van deze blog, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Binnen een groot netwerk, van zowel kopende als verkopende IT partijen, kunnen we altijd iets voor elkaar betekenen. Nu of op elk ander moment dat je een andere weg in wilt slaan…